top of page

RTC – Ruisbroekse Tennisclub V.Z.W.

In de lente 1974 werd het Sportcentrum A.J. Braillard voor het publiek opengesteld. Het sportcentrum bevatte een omnisportzaal en 2 tennisvelden in gemalen baksteen. Dit was de aanleiding voor een dertigtal tennisliefhebbers om op 11 mei 1974 een sportvereniging op te richten.

 

Onze ere-voorzitter J.-P. De Greef was een van de medestichters en er zijn nog een aantal personen die sinds het eerste jaar ononderbroken lid zijn gebleven.

 

In de statuten lezen we dat de voornaamste doelstellingen zijn:

- de tennissport bevorderen, verspreiden en laten beoefenen in alle maatschappelijke standen,

- een gezond evenwicht bereiken tussen beroepsbezigheden en vrije tijd,

- de achting en de vriendschap onder de leden bewerkstelligen.

 

Sinds haar bestaan is RTC er gestadig op vooruit gegaan. De voornaamste mijlpalen:

- 1984: 10-jarig bestaan en aanleg van 2 eigen terreinen,

- 1986: aanleg verlichting op onze 2 velden,

- 1987: voor het eerst meer dan 200 leden,

- 1994: de vereniging wordt een vzw,

- 2001: aanleg van een 3de veld,

- 2004: de gemeente overdekt buitenvelden (nrs. 1 en 2).

bottom of page