ALGEMENE VERGADERING 2021

Zoals ieder jaar organiseert RTC een algemene vergadering, waar alle effectieve leden welkom zijn. 

Datum wordt via mail aan de effectieve leden gecommuniceerd.